Teenused
   
 
 
Kõik teenused
 
 

Kõik teenused

Meie teenused:

 • Projektijuhtimine
 • Rahastamisvõimaluste väljaselgitamine ja rahastustaotluste koostamine
 • Rahvusvahelised projektid
 • Tasuvus- ja teostatavusanalüüsid
 • Eelarvestrateegiad ja äriplaanid
 • Finantseerimislahendused sh PPP skeemid
 • Läbirääkimised finantsinstitutsioonidega
 • Raamatupidamisalane nõustamine
 • Sisekontrollialane nõustamine
 • Hangete (k.a. riigihangete) korraldamine
 • Koolitus ja infolevi (sh. finantsalased seminarid)
 • Läbirääkimiste ja koosolekute modereerimine
 • Maa- ja kinnisvaratehingud
 • Ehitustööde ettevalmistamine
 • Soojamajandus
 • Elektri ja sooja koostootmine
 • Jäätmemajandus
 • Biogaasi tootmine ja kasutamine

Planeeringud:

 • Regionaalplaneeringud
 • Teemaplaneeringud
 • Üldplaneeringud
 • Detailplaneeringud

Maastikuarhitektuur:

 • Maastikuplaneerimine
 • Maastikukujundus
 • Maastikuanalüüs

Keskkond:

 • Keskkonnamõjude hindamine
 • Uuringud

Konsultatsioon:

 • Konsultatsioon
 • Eksperthinnangud
 • Juhendid omavalitsustele


adobe cs4